SALES AGENT

เรากำลังมองหาบริษัทเซลล์เอเจนซี่
ในการขยายธุรกิจเราในภูมิภาคเอเชีย

นอกจากประเทศญี่ปุ่น เรายังมีเครือข่ายในยุโรป, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้ เราจัดตั้งบริษัทตัวแทนในเอเชีย เพื่อเป็นฐานในการรองรับเครือข่ายลูกค้าทั่วโลก โดยนับแต่นี้เรามุ่งมั่นในการขยายตัวแทนธุรกิจของเราอย่างรวดเร็วในเอเชีย

พื้นที่ในการขยายธุรกิจ
พม่า,ลาว,กัมพูชา,บรูไน
ลักษณะ
บริษัท จำกัด
จุดแข็งของ SANKYO OILLESS
・การใช้งานจริงในแบบไร้น้ำมันหล่อลื่น
・ ขจัดปัญหาการเสียดสีของตลับลูกปืน
・ ลดการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งาน
・ ขจัดมลพิษจากน้ำมัน
・ ส่งเสริมลดต้นทุนโดยรวมทั้งหมด
การช่วยเหลือของเรา
・ การฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์
・ จัดหาเครื่องมือการขาย
・ การสนับสนุนส่งเสริมการขาย

ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงผ่านแบบฟอร์มการติดต่อค่ะ

CONTACT

Copyright © 2020 Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.