ชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แบบกดDie Setting Components

 • SBLT / Shoulder Bolt
  CATALOG
 • LK,LKU / Locating Key
  CATALOG
 • SLTC / Locating Cone
  CATALOG
 • SPSL,SPSH,SPL,SPH SPLL,SPLH,SPXL,SPXH,PW /
  Spring Plunger Small Type
  CATALOG
 • NH / Spring Plug
  CATALOG
 • NSPS,NSPL / Spring Plunger Nylon Nose Type
  CATALOG
 • PRJM,PRJL,PRJR / Spring Plunger Oilless Bushing Type
  CATALOG
 • SDBH,SDBN,SDBS /
  Distance Stop Block / Shim Plate Square Type
  CATALOG
 • RDSH,RDSR,RDTH,RDTR /
  Distance Stop Block/Shim Plate Round Type
  CATALOG
 • RDSM / Distance Stop Block / Shim Plate
  CATALOG
 • BUP / Backup Plate
  CATALOG
 • HKB / Lifting Hook Mooring or Cleat Type
  CATALOG
 • THH,HKP / Lifting Hooks Lug / Regular Type
  CATALOG
 • HKPL / Lifting Hooks Large Head Type
  CATALOG
 • USPHA,USPHB /
  Urethane Storage Block Set Single Bolt Fastening Type
  CATALOG

Copyright © 2020 Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.