FAQ

เว็บไซต์

ฉันลืมรหัสผ่าน (หรือ รหัสผู้ใช้)

กรุณาใช้แบบฟอร์มในการติดต่อเรา โปรดแน่ใจว่าท่านได้ใช้อีเมล์ และชื่อเดิมที่ท่านได้เคยสมัครไว้แล้ว (กรุณาระบุว่า "โปรดแจ้งรหัสผ่านแก่ฉัน") เราจะส่งรหัสผ่าน (หรือ รหัสผู้ใช้) ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้เคยสงทะเบียนเอาไว้

ข้อมูลด้านเทคนิค

ช่วงอุณหภูมิการทำงานของโลหะผสมทองแดง SO#50SP2 คืออะไร

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการหล่อลื่นและสภาพแวดล้อม โดยอุณหภูมิในการทำงานคือ -50 ℃ - 300 ℃ ในสภาพไม่ต้องหล่อลื่น, -50 ℃ - 150 ℃ ในสภาพ หล่อลื่นปกติ, -50 ℃ - 80 ℃ ในน้ำโดยไม่หล่อลื่น โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุอื่น

การจัดซื้อของท่าน

ต้องการจัดซื้อสินค้า (ในการเริ่มธุรกิจ)

Please contact ที่นี่.


Copyright © 2020 Sankyo Oilless Industry, Inc. All Rights Reserved.