ชิ้นส่วนมาตรฐาน สำหรับแม่พิมพ์แบบกดCAM Unitลดการเกิดครีบ

ดูดซับThrust Loadไว้ในCAM Unitในขั้นตอนการTrim
・ทนต่อThrust Loadในทุกทิศทาง
・ไม่ต้องมีตัวรองThrustที่แม่พิมพ์
・เป็นUnitสำเร็จ ประหยัดพื้นที่

การทดสอบประสิทธิภาพ

ลดการสั่นไหวแนวราบ ซ้าย-ขวา กว่า30%!

ด้วยโครงสร้างจุดรับThrustแนวราบ ซ้าย-ขวาแบบมุมฉาก ทำให้ควบคุมการสั่นไหว ลดการเกิดครีบได้

ลดการสั่นไหวแนวดิ่งกว่า70%!

ติดตั้งจุดรับแรงCutting ToolในCAM Driver และการขยับตำแหน่งให้อยู่ใกล้กับจุดที่มีการProcessing ควบคุมการล้มตัว

Product Specifications

Grade Cam
width
[mm]
Working Force[kN(tonf)] Angle
(10-degree increment)
Catalog
No.
Spring Type Application
1,000,000
strokes
1,000,000
strokes
with conditions
300,000
strokes
with conditions
100 57.8
(5.9)
86.7
(8.8)
103.9
(10.6)
0°~70° VACYHT100 Trim
Flange
140 90.2
(9.2)
112.8
(11.5)
135.3
(13.8)
0°~70° VACYHT140
100 57.8
(5.9)
86.7
(8.8)
103.9
(10.6)
0°~70° VACPHT100 Trim
Flange
140 90.2
(9.2)
112.8
(11.5)
135.3
(13.8)
0°~70° VACPHT140
  • Gas Spring
  • Coil Spring
Download CAD Data คลิกที่นี่